CZYNSZ i inne programy wspomagające zarządzanie zasobami lokalowymi. A&T Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie systemów CZYNSZ, Wkłady i Udziały, Członkowie, Finansowo-Księgowy, Kadry i Płace, Gospodarka Materiałowa oraz inne programy wspomagające zarządzanie zasobami lokalowymi dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, zarządzających lokalami. ..... System CZYNSZ, tak jak inne programy wspomagające zarządzanie zasobami lokalowymi zostały sprawdzone w jednostkach takich jak: spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota, MPGM, TBS, czy ZGK zarządzający lokalami. Z oprogramowaniem czynsz współpracują programy wkłady i udziały, członkowie, liczniki, wodomierze, kredyt. Te i inne programy - takie jak kadry i płace, finansowo-księgowy, gospodarka materiałowa - pomagają prowadzić księgowość oraz rozliczać mieszkania, lokale, budynki, liczniki, wodomierze. ...... ..... Oferta adresowana jest do takich jednostek, jak: spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, administracja domów, towarzystwo budownictwa społecznego, przedsiębiorstwo gospodarki mieszkaniowej, zakład gospodarki mieszkaniowej, zarząd nieruchomości i innych prowadzących zarządzanie zasobami lokalowymi. ... ... Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, oraz każdy TBS, MPGM, ZGK, administracja domów - wszyscy zarządzający lokalami, rozliczający budynki, mieszkania, liczniki, wodomierze powinni wdrożyć system CZYNSZ i inne programy wspomagające zarządzanie zasobami lokalowymi składające się na zintegrowany system obsługi lokali. ...