Menu Content/Inhalt
Start arrow Produkty arrow Produkty
Produkty PDF Drukuj Email

Informacja o wybranych produktach oraz schemat powiązań.

A&T SPÓŁKA Z O.O. DYSPONUJE CAŁYM WACHLARZEM OPROGRAMOWANIA NIEZBĘDNEGO W ZARZĄDZNIU PRZEDSIĘBIORSTWEM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ADMINISTRUJĄCYCH ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Powiązania, o których tutaj mowa są dwojakiego rodzaju. Pierwszy rodzaj to wspólne, dzielone pomiędzy siebie przez różne programy bazy danych. Zastosowana tutaj została technika relacyjnych baz danych, która pozwala wiązać ze sobą informacje z różnych zbiorów poprzez relacje ustanowione pomiędzy odpowiednimi polami danych. Tak na przykład kartoteka adresowa w systemie CZYNSZ jest powiązana z kartotekami w systemie CZŁONKOWIE i WKŁADY I UDZIAŁY. Z kartoteki kontrahentów systemu Finansowo-Księgowego (F-K) korzysta CZYNSZ, KASA i GOSPODARKA MATERIAŁOWA. Itd.

Drugi rodzaj powiązań to drogi przepływu informacji w systemie. Chodzi tu o praktyczne zastosowanie zasady: dokument (informacja) jest wprowadzany (wprowadzana) do systemu tylko jeden raz. Za ilustrację może tu posłużyć droga dowodu wpłaty dokonanej w kasie osiedlowej. Dowodu tego poza kasjerką/kasjerem nie bierze już do ręki żaden inny pracownik. W postaci elektronicznej jest on przekazywany do systemu CZYNSZ. Podobnie rzecz ma się z dokumentami generowanymi przez system. Na przykład rozliczenie zużycia wody dostarczane użytkownikowi lokalu w postaci wydruku do systemu CZYNSZ przekazywane jest w formie elektronicznej. Można tu też wymieniać księgowania w systemie Finansowo-Księgowym dokumentów elektronicznych pochodzących z PŁAC czy GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ i wiele innych przykładów.

 
następny artykuł »